لوگوي ره نياز

معتربرترین سایت نیازمندیهاي ايراني = ره نیاز

جمعه 29 تیر 1397
16

مقالات و مطالب حقوقي براي اگاهي شهروندان | آگهي از سعید اهرابی |

Typ مقالات و مطالب حقوقي براي اگاهي شهروندانrs
Iاطـلاعـات تمـاس

جايگاه ديه در نظام حقوقي ايران جريمه بريدن کف دست بدون انگشت با نظر حاکم است
آيا نظر كارشناس رسمي از سوي اصحاب دعوا قابل اعتراض مي‌باشد
گام به گام با شوراي حل‌اختلاف(29) رسيدگي به درخواست گواهي انحصار وراثت و آشنايي اجمالي با مباحث ارث
گام به گام با شوراي حل‌اختلاف(28) رسيدگي به دعوي اعسار از پرداخت محکوم به در شوراي حل‌اختلاف
گام به گام با شوراي حل‌اختلاف(27) رسيدگي سازشي به دعاوي مربوط به حق انتفاع و حقوق ارتفاقي
گام به گام با شوراي حل‌اختلاف(26) آشنايي با قانون مطبوعات و جرايم مطبوعاتي
گام به گام با شوراي حل‌اختلاف(25) رسيدگي شورا‌هاي حل‌اختلاف ويژه اطفال
گام به گام با شوراي حل‌اختلاف(24) رسيدگي به دعاوي مطالبه اجاره‌بها و اجرت‌المثل ايام تصرف
گام به گام با شوراي حل‌اختلاف(23) رسيدگي به جرايم کارفرمايان در شوراي حل‌اختلاف
گام به گام با شوراي حل‌اختلاف(22) حقوق خانواده (3)
شرايط باز پس گرفتن هداياي نامزدي
گام به گام با شوراي حل‌اختلاف(21) حقوق خانواده (2) حضانت طفل و...
گام به گام با شوراي حل‌اختلاف(20) حقوق خانواده (1) مهريه و...
گام به گام با شوراي حل‌اختلاف(19) رسيدگي به امور مربوط ديات (03) قتل نفس
گام به گام با شوراي حل‌اختلاف(18) رسيدگي به امور مربوط ديات (02) شکستگي‌ها
گام به گام با شوراي حل‌اختلاف(17) رسيدگي به امور مربوط ديات (01) جراحات
گام به گام با شوراي حل‌اختلاف(16) نحوه رسيدگي به جرايم مراتع‌و اراضي‌ملي درشوراي حل‌اختلاف
گام به گام با شوراي حل‌اختلاف(15) رسيدگي‌به اتهامات مربوط به ورود اتباع بيگانه به کشور در شوراي حل‌اختلاف
گام به گام با شوراي حل‌اختلاف(14) رسيدگي به دعوي الزام به انجام تعهدات و شروط
گام به گام با شوراي حل‌اختلاف(13) رسيدگي‌به‌دعوي‌الزام‌به‌تنظيم‌سندرسمي
گام به گام با شوراي حل‌اختلاف(12) رسيدگي به دعوي مطالبه خسارت وارده به اتومبيل و املاک
گام به گام با شوراي حل‌اختلاف(11) رسيدگي به مطالبه وجه اسناد
گام به گام با شوراي حل‌اختلاف(10) رسيدگي‌به دعوي‌تخليه اماکن مسکوني
گام به گام با شوراي حل‌اختلاف(09) نحوه رسيدگي به تخلفات در خصوص تغيير وضعيت خودرو
گام به گام با شوراي حل‌اختلاف(08) رسيدگي به اتهام بدحجابي در ملأ عام
گام به گام با شوراي حل‌اختلاف(07) رسيدگي به دعوي خلع‌يد از مال غير منقول
گام به گام با شوراي حل‌اختلاف(06) رسيدگي به دعاوي ممانعت از حق و مزاحمت
گام به گام با شوراي حل‌اختلاف(05) رسيدگي به دعوي تصرف عدواني
گام به گام با شوراي حل‌اختلاف(04) مهر و موم، رفع مهر و موم صورت برداري و تحرير ترکه
گام به گام با شوراي حل‌اختلاف(03) رسيدگي به درخواست تأمين دليل
گام به گام با شوراي حل‌اختلاف(02) رسيدگي به اعتراض برگه‌‌هاي جريمه موضوع تخلفات رانندگي
گام به گام با شوراي حل‌اختلاف(01) رسيدگي به اتهام رانندگي بدون پروانه
منشور اخلاق و رفتار قضايي بر پايه تعاليم پيامبر اعظم
منشور آموزش 4
منشور آموزش 2
منشور آموزش 1
اختلاف کارگر و کارفرما
دانستنيهاي ازدواج
هزينه هاي دادرسي
غائب مفقودالاثر
امين
سازش در دعاوي کيفري و مدني
اعسار
ورشکستگي
داوري در امور مدني
وکالت در دعاوي کيفري و مدني
ديه، ارزش و نحوه محاسبه آن
سفته و نحوه مطالبه آن
اجراي چک در مراچع ثبتي
کمک به مصدومين
مسئوليت پزشک نسبت به آسيب هاي ناشي از درمان
شناسنامه و تغيير تاريخ تولد
اجاره و خريد اماکن مسکوني
بايدها و نبايدهاي آپارتمان نشيني
راهنماي صدورگواهي الکترونيکي به همراه راهنماي استفاده ازکارت هوشمند وتوکن
دانستني‌هاي قوانين مالياتي/ موديان مالياتي چگونه از قانون استفاده کنند؟
موديان حقوق خود را بهتر بشناسند
ضمان قهري الزامات قانوني خارج از قرارداد (ج02) اتلاف و تسبيب و استيفاء
ضمان قهري الزامات قانوني خارج از قرارداد (ج01) غصب
قانون و آيين نامه شوراهاي حل اختلاف
مسئوليت هاي اعضاء شوراي حل‌اختلاف در دوره عضويت
کميسيونهاي اداري و شبه قضايي
آيين دادرسي کاربردي در شوراهاي حل‌اختلاف
نکات کليدي در پيشگيري از بروز اختلاف
صلاحيت هاي رسيدگي در شوراهاي حل‌اختلاف
وظايف مأمورين ابلاغ در شوراي حل‌اختلاف
پرسش و پاسخ راجع به شوراهاي حل‌اختلاف (ج01)
آشنايي با حقوق شهروندي
صلاحيت رسيدگي و مقررات طرح دعوي (قوانين شکلي دادرسي مدني)
الزامات قانوني در صدور رأي شوراي حل‌اختلاف
شناخت طفل و روحيات او
رسيدگي‌‌هاي شوراي حل‌اختلاف در امور مربوط به بيمه بازرگاني
مجموعه نشست‌هاي قضايي (شوراي حل‌اختلاف)
نحوه اعمال تخفيف در جرايم راهنمايي و رانندگي
رسيدگي به دعوي اعلام بطلان و فسخ معامله اموال منقول
اطلاعات اجمالي ويژه اعضاء شورا‌هاي حل‌اختلاف خانواده
جرم و مجازات (قانوني- قضايي)
اهم وظايف دبيرخانه شوراي حل‌اختلاف
سازش و داوري در شورا‌هاي حل‌اختلاف
ديدگاه‌ها و نظريات قضايي درخصوص شوراي حل‌اختلاف
مباني تأسيس جايگاه و نقش شورا‌هاي حل‌اختلاف
رسيدگي مدني در شوراي حل‌اختلاف
سؤالات و پاسخ‌هاي مطروحه در کميسيون پاسخگويي به سئوالات شورا‌هاي حل‌اختلاف
چگونگي استفاده از نظريه کارشناسي در دعاوي مدني
نحوه تشخيص قانون حاکم بر موضوع مطروحه و بررسي حکومت
بررسي صلاحيت کيفري شوراها و نقش ضابطين و ادارات در همکاري
صلح و سازش دعاوي در شوراي حل‌اختلاف
بررسي بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمد‌هاي دولت و مصرف آن در مواد معين در رابطه با شوراي حل‌اختلاف
تعريف دعوي و تفکيک آن از امور حسبي
افزايش سهم ارث زنان از اموال شوهر
چگونگي تنظيم سازش نامه در امور کيفري
اقسام دلايل در اثبات دعاوي مدني
اهم صلاحيت‌‌هاي جزايي و مدني شورا‌هاي حل‌اختلاف
جرايم عليه اشخاص و اموال
موانع تعقيب دعوي عمومي
آشنايي با اصطلاحات حقوقي (مدني و کيفري)
اجراي احکام مدني
حقوق کيفري به زبان ساده آشنايي با مفاهيم حقوق کيفري جرايم عليه اموال و اشخاص و نحوه رسيدگي به آنها معاونت
دستورالعمل جامع ساماندهي شوراهاي حل اختلاف
رسيدگي به تخلفات در خصوص تغيير وضعيت خودرو
آشنايي با مراجع قضايي
حقوق به زبان ساده در موضوعات عمومي
چگونگي احقاق حق در محاکم حقوقي
حقوق به زبان ساده در موضوعات مدني
حقوق به زبان ساده در موضوعات خانواده
حقوق به زبان ساده در جرايم عليه اشخاص
چگونگي احقاق حق در مراجع جزايي
حقوق به زبان ساده در امور حسبي
حقوق به زبان ساده در داد و ستد و امور بازرگاني
آشنايي با مراجع شبه قضايي و سازمان هاي تابعه دادگستري
حقوق به زبان ساده در جرايم عليه آسايش عمومي
حقوق به زبان ساده در جرايم عليه اموال
جايگاه کودک آزاري و ضمانت اجرايي آن
توقيف يا فروش اموال غيرمنقول
سازمان جهاني مالکيت معنوي (وايپو)
استفاده تجاري از اماکن مسکوني
استفاده از عناوين جعلي
استعمال يا قاچاق مواد مخدر و مجازات آن
ازدواج مجدد و حقوق همسران
ازدواج ايرانيان مقيم خارج از کشور
ارث (با اصلاحات مطابق قانون جديد) سال ۱۳۸۸
اخذ گذرنامه براي کودک
اجراي احکام و اسناد خارجي
اجازه دادگاه براي ازدواج دختر
ابلاغ اوراق قضايي در امور مدني ـ ابلاغ دادخواست و ضمايم آن
ابلاغ اخطاريه و رأي به وکيل در امور مدني
معاملات اتومبيل
آشنايي با وظايف و اختيارات سازمان بازرسي کل کشور
آشنايي با معاملات دولتي
آشنايي با مقررات و قواعد کلي اجاره مسکن و ملک
وصيت به نفع جنين
وضعيت حقوقي بيگانگان در ايران
وقف
هبه
وكالت بلا عزل
نيابت قضايي در امور مدني
ورشکستگي
ورود و جلب شخص ثالث در دعاوي مدني
اختلاف کارگر و کارفرما
هزينه شکايت و درخواست تعقيب کيفري
آشنايي با حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان
آشنايي با کميسيون‌هاي پزشکي تأمين اجتماعي
آشنايي با دادسراها
ورزش از ديدگاه حقوق کيفري
بکارگيري اسلحه توسط مأمورين
آشنايي با تخلفات اداري
عقد صلح
آزادي مشروط
رسيدگي به دعوي تصرف عدواني
اصطلاحات شهرداري
متن کامل قانون چک
وظايف قانوني پزشکان در ارائه گزارش بيماريهاي خاص
منشور حقوق متهم
منشور اخلاقي مراجعين دادگستري
آيين دادرسي دفاتر مراجع قضايي
آثار حقوقي وصيت نامه
رسيدگي به تعهد الزام به انجام تعهدات و شهود
پيشگيري از سرقت منزل
پيشگيري از سرقت خودرو
دعوي رسيدگي الزام به تنظيم سند رسمي
آشنايي با اوراق قضايي
تحرير ترکه
رسيدگي به درخواست تامين دليل
رسيدگي به دعوي ممانعت از حق و مزاحمت
رسيدگي به دعوي خلع يد از مال غير منقول
اجراي احکام مدني
نحوه رسيدگي به تخلفات در خصوص تغيير وضعيت خودرو
رسيدگي به اتهام بد حجابي در ملا عام
وکالت در مراجع قضايي
آشنايي با مراجع قضايي
مباحث کاربردي در محاکم حقوقي
ارث
حقوق خانواده
جرايم عليه اشخاص
امور حسبي
آشنايي با اصطلاحات حقوق کيفري
حقوق داد و ستد و بازرگاني
جرايم عليه آسايش عمومي
آشنايي با اصطلاحات حقوقي (مدني-کيفري)
جرايم عليه اموال
کميسيون ماده واحده اراضي ملي قانون جنگل‌ها و مراتع(ماده 56)
ماليات به زبان ساده
شروط ضمن عقد نکاح
7خوان حكم تخليه
روش رسيدگي به اعتراضات واصله در اجراء از طرف بدهكار يا بستانكار يا اشخاص ثالث
روش عمليات اجرائي اسناد رهني و شرطي كه موضوع آن اموال غير منقول است و تاريخ تنظيم سند آن قبل از تصويب ماده 34 و 34 مكرر اصلاحي قانون مصوب1351 مي باشد
روش ادامه عمليات اجراي مربوط به اسناد رهني و شرطي كه موضوع آن اموال غير منقول بوده و تاريخ تنظيم سند بعد از اصلاح مواد 34و 34 مكرر قانون ثبت مصوب سال 1351 باشد
حراج مورد وثيقه اموال منقول
روش عملي ادامه عمليات اجرائي مربوطه به استناد شرطي و رهني كه موضوع ان اموال منقول است
روش ادامه عمليات اجرائي (بعد از ابلاغ اجرائيه) مربوط به اسناد رسمي لازم الاجرا و اسنادي كه در حكم آن است
روش عملي صدوراجرائيه وعمليات اجرائي ازطريق دفاتراسنادرسمي وازدواج وطلاق
روش عملي صدور اجرائيه نسبت به قبوض اقساطي تا پايان مرحله ابلاغ اجرائيه
مراجع صدور اجرائيه
روش عمليات در دفتر انديكاتور در ثبت شركتهاي تهران
روش ارسال آمار انحلال شركتها و مؤسسات به بانك مركزي
روش صدور گواهي جهت ارائه به ابطال ثبت نام و يا شركت
روش صدور گواهي جهت ارائه به اطاق بازرگاني
روش صدور گواهي جهت ارائه به وزارت امور خارجه
روش وصول هزينه پلمپ دفاتر
روش فروش اوراق اظهار نامه مربوط به ثبت نام بازرگانان يا شركت
روش دريافت حق الثبت تأسيس و تغييرات شركت
روش صدور و ارسال آگهي ثبت تأسيس و تغييرات
روش پاسخ به نامه هاي مراجعين مبني بر اخذ گواهي
روش پلمپ دفاتر تجارتي
روش صدور تصديق شركتهاي خارجي
روش حضور نماينده در جلسات دادگاه
روش در اختيار قرار دادن پرونده شركت جهت مطالعه
روش تعيين نام شركتها و مؤسسات غير تجاري
روش ابطال شركت و تغييرات
روش اقدام جهت تهيه پاسخ استعلامات توسط متصدي دفتر بازداشتي
روش پاسخ به استعلامات مراجع قضائي
روش پاسخ به استعلامات دفاتر اسناد رسمي و مراجع ديگر
روش ثبت پيش نويس آگهي تغييرات
روش رسيدگي و ثبت صورتجلسات هيأت مديره
روش رسيدگي و ثبت صورتجلسات مجمع عمومي فوق العاده
روش رسيدگي و ثبت صورتجلسات مجمع عمومي عادي
روش ثبت تأسيس شعبه شركت با تابعيت ايراني
روش ثبت تأسيس شعبه يك شركت خارجي در ايران
روش ثبت كليه شركتهاي خارجي
روش ثبت تأسيس مؤسسه غير تجاري با تابعيت خارجي
روش ثبت تأسيس مؤسسه غير تجاري با تابعيت ايراني
روش ثبت تأسيس شركت با تابعيت ايراني
مهريه
حضانت
فرزندخواندگي
روش رسيدگي نسبت به ادعاي اشخاص بعد از قبول درخواست ثبت
روش اقدام نسبت به رفع تزاحم و تعارض در تصرف از جهت پذيرش تقاضاي ثبت
روش تشکيل پرونده ثبتي المثني براي املاکي که داراي پلاکهاي فرعي مجزي شده از پلاک اصلي هستند
روش تشکيل پرونده ثبتي المثني
روش تهيه پاسخ استعلام املاک ثبت شده به دفاتر اسناد رسمي
روش ابطال سند مالكيت المثني
روش صدور سند مالکيت بنام وراث
روش رسيدگي به اسناد مالکيتي که معارض اعلام مي شود و نحوه ابطال آن
روش ابطال اسناد مالکيت قبلي و صدور سند مالکيت جديد در اجراي قانون زمين شهري و احکام دادگاهها و اسناد انتقال اجرائي
روش اجراي ماده 149 الحاقي قانون ثبت نسبت به املاکي که داراي سند مالکيت مي باشد
روش اصلاح حد به کوچه
روش ضميمه نمودن دفترچه انتقالات (سند متمم)
روش اجراي احكام افراز صادره از مراجع قضائي صالحه (موضوع قانون افراز مصوب سال 57)
روش اجراي ماده 45 آئين نامه قانون ثبت
روش صدور سند مالكيت اعياني
روش رفع بازداشت املاك بازداشت شده
روش بازداشت سرقفلي و منافع ملك
روش بازداشت املاك جاري (ثبت نشده) از مراجع صلاحيتدار
روش بازداشت املاك ثبت شده حسب تقاضاي مراجع صلاحيتدار
روش تهيه پاسخ استعلام املاک جاري
روش وصول و ضبط خلاصه معاملات و فسخ نامه هاي املاك جاري
روش ثبت خلاصه معاملات و فسخ نامه هاي املاك ثبت شده در دفتر املاك
روش تفكيك املاك
روش افراز املاك
روش تجميع حدود املاكي كه داراي سند مالكيت مي باشند
روش تبديل اسناد مالكيت مشاعي به يك جلد
روش تعويض اسنادمالكيت غيرقابل استفاده (اعم از سوخته، فرسوده و امثالهم)
روش صدور سند مالكيت المثني
روش ثبت و صدور اسناد مالكيت ثبت شده (ماده 22 ق.ث)
روش صدور سند مالکيت املاک جاري و نحوه ثبت آن در دفاتر املاک (موضوع ماده 21 قانون ثبت)
روش انتشار آگهي تحديد حدود اختصاصي و نحوه انجام آن
روش تحديد حدودعمومي
روش تهيه و انتشار آگهي تحديد عمومي
روش رسيدگي به اعتراض آگهي هاي موضوع ماده 16 ق.ث
روش تهيه و انتشار آگهي هاي نوبتي
روش قبول درخواست ثبت ملك
تصديق انحصار وراثت
قرار تأمين خواسته
ثبت احوال (شناسنامه)
نحوه طرح شكايت چكهاي بلامحل حقوقي در مراجع قضايي
چگونگي به اجرا گذاشتن چك در مراجع ثبتي
استمهال از دادگاه در چه مواردي موجه بوده و مورد پذيرش دادگاه واقع ميشود؟
کارکرد ديوان عدالت اداري بزبان ساده (براساس قانون سابق مصوب 1360)
چک اماني
طلاق راهي براي جدايي
آنچه بايد درباره قوانين مهريه بدانيد
مهريه و وراثت در نکاح موقت
تصادفات مرگبار از نگاه قانون
توقيف ديه و برداشت مهريه از آن
اجاره نامه و نحوه پرداخت اجاره بها در مورد اماکن تجاري مطابق قانون سال 1356
كارگران و كار فرمايان بخوانند
آشنايي با نهادهاي شبه قضائي
کلياتي‏ راجع به دعاوي‏ خانوادگي‏
انتقال عين مستاجره مطابق قانون سال 1356
انحلال نکاح- طلاق، فسخ، بذل مدت
نسب، نسب قانوني - نسب در حکم قانون و نسب غير قانوني
چگونگي انجام معاملات در بنگاه هاي مشاورين املاک
دانستني هاي ازدواج
مهريه
حق حضانت مادر نسبت به فرزند
نفقه فرزندان
ميراث زوج و زوجه - زن و شوهر در چه صورت از هم ارث مي برند
ازدواج با زن مطلقه
ازدواج مجدد و حقوق همسران
نحوه محاسبه مهريه بعد از فوت شوهر و تعهد پدر زوج در قبال پرداخت مهريه
همه آنچه بايد درباره ازدواج موقت بدانيم
انگيزه‌ها در قتل عمدي
فروش جهيزيه توسط شوهر
حقوق و وظايف زن و شوهر نسبت به يکديگر در قانون مدني
واسطه گري در معاملات ملکي
سرقفلي اماکن تجاري مطابق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376
شروط ضمن عقد در ازدواج
نفقه و چگونگي طرح دادخواست
چگونگي تنظيم قرارداد اجاره واحدهاي مسکوني و نحوه تخليه آن ها
تنظيم قرارداد اجاره‌ ‌اماكن مسكوني
انتقال عين مستاجره‌ ‌مطابق قانون سال 1356‌
شيوه جديد کدگذاري قوانين
نويد توقف اجراي حكم
لزوم تداوم درمان بيماران رواني
جنايت هايي بدون جسد
معاملا‌ت اموال غيرمنقول
انواع وصيتنامه
پيگرد قضايي اطفال متهم
موارد لازم در عقود مشارکتي
فرزند خواندگى
شناخت شوراي نگهبان
تابعيت
تعليق مجازات
تحريک به خودکشي از نگاه قانون
ديده باني قانون اساسي
هزينه دادرسى در مورد مهريه
نقدي بر قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي ق. ت . د . ع . ا. و آيين نامه اجرايي آن مصوب بهمن ماه ۱۳۸۵
مباحثي پيرامون قانون صدور چك
روش صدور سند مالکيت بنام وراث
روش رسيدگي به اعتراض آگهي هاي نوبتي موضوع ماده 16 قانون ثبت
حقوق متهم و محاكمه در دادگاه
روش ثبت تأسيس مؤسسه غير تجاري با تابعيت ايراني
روش بازداشت ملک جاري (ثبت نشده)
روش ثبت تأسيس شركت با تابعيت ايراني
روش انتشار آگهي تحديد عمومي
روش قبول درخواست ثبت ملک
روش تهيه و انتشار آگهي هاي نوبتي
هزينه باطل كردن تمبر دردعاوي حقوقي
چگونگي تنظيم قرارداد اجاره واحدهاي مسكوني و نحوه تخليه آنها
اموال و مالکيت (2)
اموال و مالکيت (1)
آشنايي با اصطلاحات بازرگاني و گمركي
ماده ۱۰ ق.م مبناي قانوني انواع قراردادها
نقد قانون چک مصوب 1382
قرارداد تشكيل بيع
چک
تحليلي مبسوط بر اجاره به شرط تمليک
رهن با اجاره
منافع ممکن الحصول و عدم الدفع
مقالات و مطالب حقوقي براي اگاهي شهروندان


مشـخصات آگهی : مقالات و مطالب حقوقي براي اگاهي شهروندان

قیمت :15000
صاحب آگهي :سعید اهرابی
ایمــیل :
yahoo.com a chapahrabi
موقعیت( استان ): تهران
همراه :09358581829
تاريخ انقضاء : پنجشنبه 20 دی 1397
لينك اين آگهي =>http://rahniaz.com/PUB_10021600

به هنگام تماس تلفني و يا پستي نام ره نياز را به خاطر داشته باشيد  

15797

»خواهشمند است، در صورتيكه اين آگهي نظر شما را جلب كرده و يا در مورد آن پرسشي داريد، بصورت مستقيم با آگهي دهنده تماس بگيريد .و نيز قبل از انجام هرگونه معامله، اقدام مالي، ارسال وجه و موارد مشابه، در كسب اطمينان و اعتماد از آگهي دهنده دقت لازم را مبذول داريد .

C_L 1

جديدترين تبليغات ويژه و آگهي رايگان : / آموزشي / آموزشهاي متفرقه

C_R
04.23
 
جايگاه ديه در نظام حقوقي ايران جريمه بريدن کف دست بدون انگشت با نظر حاکم است آيا
سعید اهرابی
تهران
02.02
 
پکيج آموزش ماساژ با بيش از 500 درس و تمرين مختلف به صورت اورجينال بدون حذف و شطرنجي
آرتاپرداز سپاهان
اصفهان
11.21
 
موسسه علمي پژوهشي ايران تي پي با هدف آموزش، مشاوره و انجام پايان نامه و پروپوزال و
ایران تی پی
تهران
10.12
 
آموزش رفتار با فرزند ناتني خيلي از خانمها از ازدواج با مرد بچه دار ترس دارند و
مهرداد خزاعی
تهران
10.12
 
آموزش کامل نحوه انتخاب پرستار براي کودک گرفتن پرستار بچه يکي از انتخاب هاي مهم
مهرداد خزاعی
تهران
09.11
 
شرکت فاطر مفتخر به برگزاري دوره هاي آموزشي در زمينه ي مباحث فيبر نوري از مقدماتي
میثم میثمی
تهران
07.16
 
عنوان » مبلمان و پارتيشن اداري نوژن متن» معرفي مبلمان و پارتيشن اداري نوژن
moblaman
تهران
07.10
 
نام دوره : مديريت فرآيند آموزش بر مبناي استاندارد بين المللي ISO 10015 هدف از دوره :
حنا کریمی
تهران
07.10
 
نام دوره : آشنايي با الزامات سيستم مديريت کيفيت آزمايشگاه 17025 ISO هدف از دوره :
حنا کریمی
تهران
07.10
 
نام دوره : سيستم مديريت رضايت مشتري بر مبناي استانداردهاي بين المللي 10002:2014 & ISO
حنا کریمی
تهران
صفحه  1 
1Go_Next

 

 
  زير گروه هاي :
آموزشي
صفحه اصلي
تدريس خصوصي
آموزشگاه دروس
كنكور
زبان
آموزش كامپيوتر
موسيقي
هنرهاي زيبا
رشته هاي ورزشي
آموزش تعميرات
فني و حرفه اي
كتابهاي آموزشي
آموزشهاي متفرقه

در موقعيت :


 

 
  بر چسب هاي مرتبط  
   
 

  سفارش آگهي  
   
 
 
درج آگهي ويژه
فقط 5 هزار تومان در ماه
و هر ستاره 10 هزار تومان
نحوه پرداخت تعرفه آگهي ويژه
پذيرش آگهي رايگان
 

 

 
اگر بدنبال مطلب و يا آگهي خاصي هستيد از فرم جستجوي پيشرفته زير استفاده نماييدطبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.