لوگوي ره نياز

معتربرترین سایت نیازمندیهاي ايراني = ره نیاز

سه شنبه 01 خرداد 1397
11

دانلود گزارش پايان نامه کاراموزي وکالت رشته حقوق براي فارغ التحصيلان | آگهي از سعید اهرابی |

Typ دانلود گزارش پايان نامه کاراموزي وکالت رشته حقوق براي فارغ التحصيلانrs
Iاطـلاعـات تمـاس

دانلود گزارش پايان نامه کاراموزي وکالت رشته حقوق براي فارغ التحصيلان
فرمت DOC تعداد صفحه 309حجم فايل 2500 کيلوبايت
پايين ترين قيمت در کل اينترنت
لازم نيست قيمت گزاف بپردازين
قيمت ها براي استفاده دانشجويان در نظر گرفته شده است
گزارش کارآموزي حقوق و وکالت اماده اماده
گزارش شماره 1 تعديل اجاره بها و به همين ترتيب
سرقت
مطالبه(سفته
تخليه
خلع يد
نزاع
تخليه
مطالبه اجرت المثل
استرداد اموال
تصادف جرمي منجر به فوت
مطالبه وجه چک
الزام به تنظيم سند
تغيير نام
تصادف جرمي
مطالبه ديه
خلع يد
تخليه
تصادف فوتي
فسخ قرار داد
تخريب و پيشروي در ملک
مطالبه ( فاکتور)
فروش مال غير و کلاهبرداري
مطالبه
الزام به تنظيم سند
فسخ قرار داد
سرقت
مطالبة اجور معوقه
خلع يد
ايراد صدمه غير عمد
مطالبه وجه چک
مطالبه خسارت اتومبيل
تقسيط ديه و اعار
قتل غير عمد
مطالبه
مطالبه سفته
ديه
فحاشي تهديد و استفادة غير مجاز از برق عمومي
مهروموم و تحرير ترکه
الزام به اجازة تعميرات
مطالبه و واخواهي
مطالبه وجه چک فاکتور
مطالبه وجه چک
شرب خمر و نگهداري ماهواره و استعمال مواد مخدر
اعتراض به توقيف اموال
سرقت
تخليه
تنظيم سند
فسخ مبايعه‌نامه
اختلاف خانوادگي
مطالبه
ابطال شناسنامه
تعديل اجاره بها
تصادف جرمي
تنفيذ وصيت نامه
فسخ قولنامه
تنظيم سند رسمي
افترا و توهين و مزاحمت و ممانعت از حق
مطالبه
تخليه
انتقال سند
سرقت
مطالبه( اجراي حکم توقيف)
مطالبه
تنظيم سند رسمي
فروش مال غير و کلاهبرداري
فسخ قرارداد
خلع يد
مطالبه
تخريب و فحاشي و ايراد ضرب و جرح عمدي
مطالبه چک
ابطال واقعة فوت
تنظيم سند رسمي
گزارش شماره 8 داير بر جعل ومخدوش نمودن پلاک خودرو واستفاده از پلاک مخدوش
گزارش شماره 16 کلاهبرداري وفروش مال مسروقه(قرار منع تعقيب)
گزارش شماره 19بي احتياطي درامر رانندگي منجر به ايراد صدمه بدني غير عمدي(کيفرخواست
گزارش شماره13 قتل غير عمدي به وسيله بي مبالاتي يا بي احتياتي يا عدم رعايت نظامات
گزارش شماره17الزام به تنظيم سند رسمي واخذ پايان کار صورتمجلس تفکيکي وفک رهن

اين موارد فقط نمونه است
تايپ شده قابل ويرايش به راحتي مرتب صفحه بندي شده زيبا بي نقص اماده ارائه

ما کار شما را به بهترين شکل اماده کرديم ..

هر گزارش شامل موارد زير است
گزارش شماره:1
نام ونام خانوادگي کارآموز:
شماره پرونده آموزش:
نام مجتمع وشعبه:
قاضي سرپرست:
کلاسه پرونده:
خواهان:
خوانده:
خواسته :
گردشکار پرونده و توضيحات کامل پرونده
سپس راي دادگاه
نظريه کاراموز هم در انتها به عنوان برداششت ازاد اورده شده است

( دانلود گزارش پايان نامه کاراموزي وکالت رشته حقوق براي فارغ التحصيلان )


+ جايزه نفيس اضافه بر کاراموزي اشانتيون

شما در اين مجموعه نمونه فرم هاي تايپ شده در محيط ورد زير را خواهيد داشت .. و به راحتي مي توانيد ويرايش کرده و از ان در کامپيوتر خود پرينت تهيه کنيد

نمونه برگ درخواست به دادگاه عمومي (نخستين )

نمونه برگ درخواست تجديد نظر (واخواهي )

برگ استشهاديه براي اخذ گواهي انحصار وراثت

نمونه برگ اظهار نامه ماليات بر ارث

نمونه رونوشت آگهي حصر وراثت

نمونه برگ گواهي نامه عدم پرداخت وجه چک

نمونه برگ دادخواست استخدامي (ديوان عدالت اداري)

نمونه برگ اجراييه در مورد اجراي حکم

نمونه صورت جلسه تامين دليل

نمونه نظريه کارشناسي

نمونه قبض رسيد سپرده بانکي (بابت خسارت احتمالي )

نمونه برگ اخطاريه

نمونه برگ ارسال اخطار به پيوست دادخواست و ضمايم

نمونه برگ اعلاميه اخطار وقت دادرسي

نمونه صفحه دفتر ثبت دادخواست هاي وارده به دادگاه

آگهي ابلاغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمايم

نمونه صفحه دفتر تعيين اوقات دادگاه

نمونه فرم اعلام تقديم دادخواست (گواهي نامه )

نمونه برگ اخطاريه خواهان و خوانده و گواه يا مطلع

نمونه برگ شکايت کيفري

نمونه برگ بازجويي و صورت مجلس

نمونه برگ (فرم ) تحقيق از شاکي

نمونه برگ (فرم )تحقيق از متهم

نمونه برگ (فرم ) تحقيق از گواه

نمونه برگ شکايت کيفري چک بلامحل

نمونه فرم گواهينامه عدم پرداخت چک

نمونه هايي از فرم گواهي عدم پرداخت قسمتي از وجه چک (کسر موجودي )

نمونه فرم مخصوص دستور عدم پرداخت چک مفقودي يا سرقتي

نمونه برگ پايندان کيفري (براي کفالت )

نمونه فرم دستور بازداشت پلاک ثبتي
-
کلمات کليدي اين پک جادويي
دادگستري , مستغلات , رد , اجرا , معاملات , طرح , عام , املاک , استرداد , استعلام , اظهارنامه , انبار , پرونده , دادخواست , دادرسي , دادگاه , رسيد , سند , فسخ , مدني , آئين دادرسي , آئين دادرسي مدني , بيع , قرارداد , بانک , عقد , صوري , دادگاه بدوي , مبايعه نامه , شهادت کذب , اعاده دادرسي , فروشنده , خريدار , انتقال سند , جعل , راي , معامله , فسخ معامله , حکم , مالک , خسارات , شهادت , کذب , نامشروع , زنا , حق , فروش , خسارت , حکم , مطالبه , ماده , قانون , ابطال , استناد , تجديد نظر , ارا , ابلاغ , ثمن , منزل , مندرج , انتقال , مال , بند , تقاضا , شاهد , اخذ , اعاده , صادر , معاوضه , حيله , تقلب , مذکور , مدت , پاس , قطعي , وجه , اثبات , اعمال , متوجه , قطع , شرط , زمان , مبيع , شان , لحاظ , زن , وفق , اقدام , مطرح , تقاضاي , خواهان , رعايت , تقديم , مبني , ضرر , دادرسي , دعوي , قرار , موفق , صحيح , متقلبانه , مشروع , ضم , ضر , زيان , عمل , شد , قيد , مالکين , گواهي , مهلت , دادرس , مدارک , مبيع , دين , تحويل , قانوني , نامه , نفع , تجديد , بنده , قرابت , گواه , راي , اقامه , فرار , شرايط , تجديد , اظهار , يد , خريداري , نظر , طرفين , بلا , توان , حکمي , طبق , تاريخ , نقض , سببي , توجه , جانب , غير , خصوص , دليل , وي , خريد , بايع , مالکي , نزد , مبايعه , نام , درج , انباري , تجديدنظر , خواه , هدف
وکيل , وکلا , کانون وکلا , استرداد , پرونده , دادخواست , دادگاه , رسيد , کارشناس , بيع , قرارداد , صوري , مبايعه نامه , جعل , راي , حکم , صدور , فروش , مراجعه , ادعا , ابطال , استناد , تجديد نظر , ارا , شعبه , عدم , محل , کارشناس , رسيدگي , مال , بند , شک , مدرک , رد , صادر , معاوضه , خلاف , راي قطعي , شعب , وقت , قطعي , وجه , اثبات , مشکل , قطع , مبيع , وفق , تقديم , مبني , راه , کار , درخواست , ضرر , قرار , موفق , ضر , راهنمايي , شد , صادر شده , مدارک , ارائه , مبيع , وهله , نامه , تجديد , بنده , لايحه , راي , پيشنهاد , تجديد , تبعيت , يد , نظر , کارشناسي , توان , اختيار , خواسته , مراجع , مالي , حل , کار , سو , سوال , توجه , غير , نوبت , بايع , طي , تحصيل , نهاد , مبايعه , نام , تجديدنظر , جعلي , عالي
فروش , شرکت , رد , راي , شرکت خصوصي , جريمه , سو , خصوص , توقيف , دادخواست , دادگاه , مهريه , مدني , آپارتمان , اعسار , تقسيط مهريه , طلاق , خودرو , ماده 524 قانون آئين دادرسي مدني , مسکن , وسيله نقليه , مستثنيات دين , توقيف , رفع توقيف , دادخواست الزام به تمکين , حد , محکوم , همسر , ماده , قانون , اعتراض , آزاد , رفع , محل , مال , دولتي , سال , بند , مهريه , سکه , روحي , اداري , جنجال , اموال , مشترک , عذر , اجرا , عرف , شئون , ترک , خريد , اجراي , نقل , راهنمايي , پرداخت , مدت , وجه , بها , زمان , موضوع , واحد , قصد , شان , مهر , لحاظ , زن , عسر , الزام , فرزند , راه , درامد , دولت , کار , متناسب , دادرسي , رسيدگي , کل , تشخيص , مکلف , مذکور , شد , تمکين , ترک , عر , دادرسي مدني , دادرس , تقسيط , مجرد , زندگي مشترک , مشترک , دين , مستثنيات , عنوان , قانوني , زندگي , عتراض , نسبت , بنده , مبني , مبني بر , طلا , محسوب , ارگان , زندگي , اجازه , سکونت , يد , توان , معسر , مشغول , قانوني , مالي , حل , آزادي , طبق , ميزان , شخص , توجه , تحت , وي , بدون , رعايت , رسيد , متن , عليه , خواه , نسب , کور , محکوم عليه
ارا , حاکم , محاکم , ارائه , مستندات , توان , دادگاه , سند , زندان , راي قطعي , راي , مجازات , قانون مجازات اسلامي , صدور , حکم , نقد , قانون , تجديد نظر , آزاد , ابلاغ , مرحله , ماه , مدرک , رد , ذکر , صادره , محکوم , اجرا , عرف , صادر , خريد , تعليق , نقل , اعلام , خلاف , قطعي , وجه , موارد , متوجه , قطع , روز , زن , حبس , محاسبه , انقلاب , اجراي احکام , مجازات اسلامي , رسيدگي , متهم , مجاز , قطعي , تعليقي , شد , جزاي نقدي , حوادث , تخفيف مجازات , شرايط , عر , ايام , نقدي , احکام , تخفيف , تعليق , وثيقه , اسلامي , تعليق مجازات , تجديد , حبس تعزيري , انتخابات , حبس محکوم , تحمل , دادگاه انقلاب , يد , نظر , نمايد , بلا , حل , کار , سو , ميزان , سوال , اجراي , شخص , توجه , لازم , قائل , خريد , نوع , تعيين , تبديل , طي , صريح , رسيد , متن , معرفي , مرد , جزا , خواه , قانون مجازات , صدور راي

نمونه برگ جلب متهم

نمونه ديگر برگ جلب متهم

نمونه برگ احضار متهم

نمونه فرم اعلام محکوميت غير قطعي کيفري

نمونه فرم اعلام محکوميت قطعي کيفري

فرم استيذان قصاص نفس

نمونه فرم اخطاريه دفتر خانه اسناد رسمي

نمونه برگ تقاضا نامه صدور اجراييه چک و رسيد آن

نمونه فرم (برگ) گواهينامه عدم پرداخت چک

نمونه اجراييه ثبتي (برگ لازم الاجراء)در مورد چک

نمونه برگ تقاضا نامه صدور اجراييه دفتر خانه

درخواست صدور گواهي موضوع ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم

گواهي موضوع ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم

نمونه برگ احضار سازمان تعزيرات حکومتي

نمونه فرم قرار تامين خواسته

نمونه فرم قرار قبولي کفالت

نمونه برگ (سفيد ) اظهار نامه

نمونه فرم خام وکالتنامه و قرارداد

نمونه فرم وکالتنامه مشاوران حقوقي (موضوع ماده 187)

نمونه فرم وکالتنامه تنظيمي در خارج از کشورنمونه قرارداهاي املاک

پروانه تخصصي مشاورين املاک

انتقال سرقفلي

اجاره نامه

مبايعه نامه املاک

مشارکت در ساخت

اجاره به شرط تمليک

دفتر ثبت خلاصه معاملات و قراردادها

قرارداد پيش فروش

نمونه قرارداهاي خودرو

پروانه تخصصي مشاورين خودرو

مبايعه نامه خودرو(اتحاديه صنف دارندگان نمايشگاهها و فروشندگان اتومبيل)

قرارداد فروش اقساطي خودرو

قرارداد اجاره به شرط تمليک خودرو

قرارداد فروش خودرو (حوالجات)

قرارداد فروش خودرو (پيش فروش)

دفتر ثبت خلاصه معاملات و قراردادهااظهار نامه از سوي زوج براي زوجه جهت تمکيناظهار نامه خريدار به فروشنده مبني بر اعلام مراتب فسخ معامله به لحاظ غبن فاحشاظهار نامه راجع به تعهد بيع همراه با چگونگي ثبت و ابلاغ آناظهار نامه به اداره ثبت جهت اطلاع از عدم حضور فروشنده در دفتر خانهاظهار نامه مبني بر دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و انتقال رسمي مورد معامله همراه با چگونگي ابلاغ آن 1اظهار نامه مبني بر دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و انتقال رسمي مورد معامله همراه با چگونگي ابلاغ آن 2اظهار نامه در خصوص مراجعه به دفتر خانه و تنظيم سند انتقال ملکاظهار نامه از سوي وکيل مبني بر دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و تنظيم سند رسمي انتقالاظهار نامه موجر به مستاجر مبني بر پرداخت اجاره بها و اجرت المثل مورد اجارهاظهار نامه خريدار ملک به فروشنده جهت مراجعه به دفتر خانه به تنظيم سند رسمي انتقالاظهار نامه خريدار ملک به تنظيم سند رسمي انتقال و مطالبه وجه الزاماظهار نامه خريدار ملک به تنظيم سند رسمي انتقال حقوق اعيانياظهار نامه خريدار به فروشنده مبني بر منع نقل و انتقال دو دانگ از پلاک ثبتي بخش شهرستاناظهار نامه منع ادامه عمليات ساختماناظهار نامه مطالبه وجه چک بلا محل و خسارت تاخير تاديهاظهار نامه مطالبه وجه چک حقوقي متعلق به شرکتاظهار نامه انحلال شرکتاظهار نامه وجه چک بلا محل و خسارت واردهاظهار نامه مطالبه ضرر و زيان ناشي از تخريباظهار نامه فسخ قولنامه از سوي فروشنده به لحاظ تاخير خريدار در مراجعه به دفتر خانهاظهار نامه خلع يد و اجرت المثل دوران تصرفقلع و قمع بنا اجرت المثل دوران تصرف بک باب خانه به پلاک ثبتياظهار نامه تنظيم سند رسمي انتقال و تسليماظهار نامه تنظيم سند رسمي انتقال بهاي کسري هاي پارکينگاظهار نامه تخليه يک باب منزل مسکوني به علت انقضاء‌مدت پرداخت اجاره معوقه و تسويه آب و برق و گاز و تلفناظهار نامه به مستاجر جهت تخليه يک باب مغازه به علت نياز شخصياظهار نامه تخليه يک باب به جهت تغيير شغلاظهار نامه تخليه به علت واگذاري مورد اجاره از طرف مستاجر به غيردرخواست استرداد دعوي از دادگاه (سقوط دعوي )

تقاضاي اخذ مجوز (اجازه مخصوص )صدور دستور موقت

نمونه ديگر تقاضاي اخذ اجازه مخصوص صدور دستور موقت

صدور مجوز دادرسي فوري و دستور موقت

درخواست صدور (قرار ) تامين محکوم به

درخواست صدور قرار تامين محکوم به

تقاضاي صدور قرار قبولي و اجراي حکم دادگاه خارجي

تقاضاي مراجعه به محل و تخليه و تحويل عين مستاجر از طرف موجر

نمونه از تقاضاي صدور اجرائيه

تقاضاي صدور اجراييه در خصوص تنظيم سند رسمي انتقال

درخواست صدور اجراييه براي تخليه ملک مورد اجاره

درخواست صدور اجراييه در خصوص تغيير نام کوچک

درخواست صدور اجراييه جهت پرداخت وجه چک

نمونه اجراييه در خصوص قلع و قمع و خلع يد

نمونه صورت جلسه تامين دليل

لايحه جهت تقديم قبض بابت خسارت احتمالي

لايحه جهت صدور آگهي مزايده

تقاضاي مزايده اموال توقيف شده (محکوم عليه)

درخواست انتشار آگهي مزايده

درخواست ابلاغ آگهي مزايده

نمونه آگهي مزايده

نمونه آگهي مزايده اموال غير منقول

نمونه آگهي مزايده اموال منقول

درخواست دادورز اجراي احکام از سرپرست مجتمع جهت معرفي نماينده براي مراسم مزايده

درخواست دايره نيابت از سرپرست مجتمع جهت معرفي نماينده براي مراسم مزايده

درخواست در خصوص تحويل اموال از اجراي احکام مدني

درخواست در خصوص انتقال سند به لحاظ برنده شدن در مزايده (به نام برنده مزايده )

تقاضاي توقيف طلب نزد شخص ثالث

معرفي اموال محکوم عليه جهت توقيف

تقاضاي عسر و حرج از طرف محکوم عليه ( مستاجر )تقاضاي اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت مالي

ايميلي فوري 10 دقيقه بعد از واريزشکواييه در خصوص ايجاد مزاحمت به بهانه خواستگاري

شکواييه در خصوص هتک حرمت طرف مقابل نامزدي

شکواييه در خصوص تدليس در ازدواج

شکواييه مبني بر درخواست مجازات به جهت نکاح قبل از بلوغ از سوي ولي قهري

شکواييه در خصوص ايجاد رابطه زوجيت بدون ثبت در دفتر خانه رسمي ازدواج از سوي همسر

شکواييه در خصوص عمل منافي عفت (غير از زنا ) از سوي همسر

شکواييه زوجه (زن ) مبني بر ترک انفاق توسط شوهر

شکواييه مبني بر ايجاد ممانعت و مزاحمت در خصوص امر حضانت

شکواييه در خصوص ايراد افتراء (و قذف )توسط شوهر

شکواييه در خصوص استعمال الفاظ رکيک و توهين توسط شوهر

شکواييه در خصوص ايراد ضرب و جرح عمدي توسط شوهر

شکواييه در خصوص سقط جنين به سبب ايراد ضرب عمدي توسط شوهر

شکواييه در خصوص نشر اکاذيب توسط شوهر سابق

شکواييه در خصوص هتک حرمت منزل و ورود به عنف توسط شوهر سابق

لايحه براي تقاضاي ملاقات طفل

لايحه براي تقاضاي استرداد طفل

لايحه براي تقاضاي توقيف ملک

لايحه براي تقاضاي توقيف اتومبيل

لايحه براي تقاضاي توقيف اموال

لايحه براي تقاضاي کسر حقوق و مزايا

لايحه براي تقاضاي ابلاغ اجراييه

نمونه برگ شکايت کيفري

نمونه متن شکواييه هاي کيفري

شکواييه در خصوص تهديد به قتل

نمونه شکواييه کلاهبرداي

شکواييه در خصوص قدرت نمايي و ايجاد مزاحمت با چاقو

شکواييه در خصوص سوگند (قسم ) دروغ

شکواييه در خصوص ايجاد مزاحمت هاي تلفني

نمونه شکواييه خيانت در امانت

شکواييه در خصوص ايجاد مزاحمت براي بانوان

شکواييه در خصوص هتک حرمت منازل

شکواييه در خصوص صدور چک بلامحل

نمونه ديگر شکايت کيفري چک بلامحل

شکواييه چک از سوي مدير عامل شرکت

شکايت صادر کننده (صاحب حساب جاري ) مبني بر سرقت دسته چک

شکايت صادر کننده (صاحب حساب جاري ) مبني مفقود شدن دسته چک

شکايت ذينفع (دارنده ) در مورد مفقود شدن چک

درخواست عدم پرداخت وجه چک از سوي بانک

درخواست قبولي کفالت توسط کفيل از دادگاه

درخواست قبولي وثيقه توسط وثيقه گذار از دادگاه

دستور بازداشت پلاک ثبتي به عنوان وثيقه

تقاضاي جلب متهم و صدور مجوز ورود به منزل

درخواست ممنوع الخروج شدن متهم از طريق مراجع قضايي

نمونه درخواست واخواهي از راي غيابي

نمونه درخواست اعاده دادرسي از ديوان عالي کشورتقاضاي بازداشت پلاک ثبتي مديون از سوي طلبکارتقاضاي بازداشت پلاک ثبتي مديون از طريق اجراي اسناد رسميتقاضاي بازداشت تلفن مديون از سوي طلبکارتقاضاي بازداشت تلفن مديون از طريق اجراي اسناد رسميتقاضاي بازداشت اموال (اثاثيه منزل يا مغازه يا کارگاه و غيره ) از طريق اجراي اسناد رسمي

تقاضاي بازداشت وجه نزد شخص ثالث (موجر و ...)از طريق اجراي اسناد رسميتقاضاي مطالبه اجور از طريق دفتر خانهتقاضاي صدور اجراييه جهت وصول اجور و تخليه از طريق دفتر خانهتقاضاي کسر حقوق بدهکار از طريق اجراي اسناد رسميتقاضاي ممنوع الخروجي از طريق اجراي اسناد رسميدرخواست منع خروج بدهکار از کشور با توجه به پرونده اجرايي از اداره گذرنامهتقاضاي ثبت ملکتقاضاي آگهي تحديد حدود اختصاصي

تقاضاي اصلاح حدود طبق ماده 149 قانون ثبت

تقاضاي صدور سند مالکيتتقاضاي صدور سند مالکيت المثني به لحاظ مفقودي

تقاضاي صدور سند تجميعيتقاضاي افراز املاک مشاع

تقاضاي صدور سند مالکيت بر اساس تنظيم تقسيم نامهتقاضاي صدور سند مالکيت جديد براي وراثتقاضاي اصلاح حد به کوچهتقاضاي اجراي ماده 45 آيين نامه قانون ثبتتقاضاي نصب مجدد سرب پلمپ سند مالکيتتقاضاي تبديل اسناد مالکيت مشاعي به يک جلدتقاضاي اخذ نقشه ثبتيتقاضاي تعويض سند غير قابل استفاده (سوخته – فرسوده – آب ريختگي )تقاضاي سند مالکيت متمم الصاقي

تقاضاي صدور اجراييه و تعقيب عمليات اجرايي در خصوص چک بلامحلمدارک لازم براي صدور اجراييه چک بلامحلدرخواست وصول مهريه (اجراييه ثبت اسناد )درخواست از سردفتر جهت ثبت حضور در دفتر خانهنمونه نامه (درخواست )اعلام حضور خريدار در دفتر خانهگواهي دفتر خانه مبني بر اعلام حضور خريدارنمونه نامه (درخواست ) اعلام حضور فروشنده در دفتر خانهگواهي دفتر خانه مبني بر اعلام حضور مالکگواهي سر دفتران اسناد رسمي در قبال قولنامه هاي عاديگواهي سر دفتر براي ذينفع در زمينه علت عدم انجام معاملهارسال رونوشت قرار تامين خواسته به اداره ثبتنمونه پاسخ اداره ثبت به دادگاه در خصوص بازداشت پلاک ثبتياستعلام از اداره ثبت اسناد و املاک در خصوص وضعيت ثبتي پلاکنمونه استشهاديه در خصوص حضور در دفتر خانهنمونه آگهي تاسيس شرکت ( سهامي خاص )

++++++++++ نمونه قرار داد ها

نمونه قرارداد خريد

نمونه قرارداد چاپ کتاب

نمونه قرض الحسنه از بانک

نمونه قرارداد ترخيص کالا

نمونه قرارداد پيمان جز

نمونه قرارداد حمل و نقل

نمونه قرارداد مهمان سرا

نمونه قرارداد طبخ غذا

نمونه قرارداد انجام خدمات نمونه

قرارداد انجام کار نمونه

قرارداد انجام کار نمونه

نمونه قرارداد تعمير و نگه داري

نمونه قرارداد مشارک در ساخت بنا

نمونه قرارداد مشارکت مدني خصوصي

نمونه قرارداد ساخت ، تهيه و تحويل

قرارداد انجام خدمات نمونه

قرار داد تفصيلي انجام خدمات نمونه

قرارداد توام با رهن - تسهيلات بانکي

قرارداد عمليات خاکبرداري و بارگيري

قرارداد تخليه ، بارگيري ، بارشماري و صفافي

قرارداد ساخت و نگه داري سوله اسکلت فل

قرارهاي کيفري

قرار عدم صلاحيت محلي با توجه به آدرس بانک محال عليهقرار امتناع از رسيدگي به دليل وجود قرابت نسبيقرار منع پيگرد (تعقيب ) به خاطر فاقد وصف جزايي بودنقرار منع تعقيب دليل عدم رعايت مرور زمان در شکايت کيفري چک (عدم احراز وقوع جرم )قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضايي با تعيين وجه التزامقرار کفالت با تعيين وجه الکفالهقرار نيابت قضايي جهت دستگيري متهم با حکم ورود به مخفي گاهنمونه قرار اناطه صادره از سوي داد سراقرار قبولي اعسار محکوم عليه از پرداخت ضرر و زيان ناشي از جرمقرارهاي خانوادگي

قرار عدم صلاحيت ماده 21 قانون آيين دادرسي مدنيقرار ابطال دادخواست طلاق به لحاظ استرداد دادخواست توسط خواهاننمونه قرار رد دعوي به علت حجر خواهانقرار رسيدگي توامانقرار ارجاع امر به داوري (در مورد طلاق )قرار تامين دليلنمونه قرار تامين مهريه ( توقيف اموال خوانده به ميزان مهريه )قرارهاي حقوقيقرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت ديوان عدالت ادارينمونه ديگر عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت ديوان عدالت اداريقرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت واحد ثبتي در مورد دعوي تقسيم و افراز ملک مشاعقرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت واحد ثبتي در دعوي افراز ملکي که جريان ثبتي آن خاتمه يافته و محجور يا غايب مفقود الاثر نداردقرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت مرجع اداري (اداره ثبت اسناد و املاک)قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت هيات حل اختلاف ثبت احوال در مورد اصلاح نام ممنوعقرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت هيات حل اختلاف ثبت احوال در دعوي ابطال شناسنامه مکررقرار عدم صلاحيت ذاتي به اعتبار صلاحيت شوراي حل اختلاف وزارت کارقرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت هيات تشخيص و حل اختلاف کار راجع به دستمزدقرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت شعبه تحقيق اوقاف در رسيدگي به درخواست توليتقرار عدم صلاحيت نسبيقرار عدم صلاحيت محلي (قرار دادگاه اول)قرار عدم صلاحيت محلي (قرار دادگاه دوم)نمونه حل اختلاف در صلاحيت توسط دادگاه تجديد نظر استان

قرار رد دادخواست خواهان توسط مدير دفتر دادگاه به لحاظ عدم تکميل پرونده علي رغم اخطار رفع نقض (مطابق ماده 85)قرار رد دادخواست خواهان به لحاظ شناخته نشدن محل خواهان (طبق ماده 83)

قرار رد دادخواست به لحاظ عدم توديع تامين در مدت مقرر

قرار رد دادخواست خواهان به تقاضاي خوانده به دليل عدم توديع تامين (تبعه خارجي )

قرار رد دادخواست تجديد نظر خواه به دليل تقديم اعتراض بعد از انقضاء مهلت قانوني

قرار رد دادخواست خواهان به دليل نداشتن شرايط موت فرضي

قرار رد دادخواست جلب ثالث

نمونه ديگر قرار رد دادخواست جلب ثالثقرار رد درخواست (دادخواست ) تجديد نظر

نمونه قرار رد درخواست تجديد نظر خواهي به لحاظ پايين بودن ميزان خواستهقرار رد درخواست واخواهيقرار قبولي درخواست واخواهينمونه قرار رد دادخواست اعاده دادرسينمونه ديگر قرار رد دادخواست اعاده دادرسي

جهات اعاده دادرسي در امر حقوقيقرار قبولي دادخواست اعاده دادرسيقرار ابطال دادخواست به لحاظ استرداد دادخواست توسط خواهانقرار ابطال دادخواست در مورد نپرداختن هزينه کارشناسي در موعد مقرر قانوني توسط خواهانقرار ابطال دادخواست در مورد اخذ توضيح از خواهانقرار ابطال دادخواست به دليل عدم تهيه وسيله براي اجراي قرار توسط خواهانقرار ابطال دادخواست در مورد معترض ثبتقرار رد دعوي به لحاظ عدم توجه دعوي به خواندهنمونه ديگر قرار رد دعوي به لحاظ عدم توجه دعوي به خواندهقرار رد دعوي به لحاظ عدم اهليت قانوني خواهانقرار رد دعوي به علت غير ثابت تشخيص دادن آنقرار رد دعوي به علت فقدان سمت خواهانقرار رد دعوي به دليل عدم حضور در اجراي قرار تحقيق و معاينه محلي و عدم تهيه وسيله اجراي قرارقرار رد دعوي به دليل استرداد دعوي توسط خواهانقرار رد دعوي به لحاظ اعتبار امر محکوم بهانمونه ديگر قرار رد دعوي به لحاظ اعتبار امر مختومهقرار رد دعوي (به لحاظ شمول مرو زمان )قرار سقوط دعوي به دليل عدم توديع دستمزد کارشناس در موعد مقرر قانونيقرار سقوط دعوي به لحاظ استرداد دعوي به طور کلي توسط خواهانقرار سقوط دعوي به دليل عدم تهيه وسيله اجراي قرار توسط خواهانقرار سقوط دعوي خواهان در مورد متعرض ثبتقرار عدم استماع دعويقرار عدم استماع دعوي به دليل مالک نبودن خوانده بر ملک متنازع فيهقرار عدم استماع دعوي به لحاظ عدم ارائه دليل وراثت انحصاريقرار عدم استماع دعوي به کيفيت مطروحه به علت عدم رسيدگي اوليه ديوان عدالت اداريقرار عدم استماع دعوي به لحاظ عدم ارائه گواهي مبني بر عدم قابليت افراز مال مشاعيقرار عدم استماع دعوي به لحاظ عدم مالکيت رسمي خواهان بر ملک مورد دعويقرار عدم استماع دعوي به لحاظ عدم واخواست در مهلت مقرر قانونيقرار عدم استماع دعوي به کيفيت مطروحه به علت عدم رسيدگي در کميسيون مخصوص وزارت نيرومقايسه بين قرار عدم صلاحيت و قرار عدم استماع دعويقرار امتناع از رسيدگي (دادرسي )قرار امتناع از رسيدگي به جهت اعتبار امر محکوم بها (مختوم بها )قرار امتناع از رسيدگي به جهت مطرح بودن موضوع متنازع فيه در شعبه ديگرقرار رسيدگي توام (توامان )قرار رسيدگي توام با توجه به ارجاع رئيس دادگستريقرار رسيدگي توامان به علت ورود ثالثقرار توقيف دادرسي به لحاظ فوت خواندهقرار توقيف دادرسي به لحاظ محجور شدن يکي از اصحاب دعويقرار توقيف عمليات اجراييقرار توقيف عمليات اجرايي (اجراييه )قرار توقيف عمليات اجرايي (و ابطال اجراييه )قرار تاخير عمليات اجراييقرار تامين خواستهقرار تامين خواسته به تقاضاي خواهانقرار تامين خواسته به استناد سند رسميقرار تامين خواسته به استناد اسناد تجاري (سفته )نمونه ديگر قرار تامين خواسته به استناد اسناد تجارينمونه ديگر قرار تامين خواسته به استناد اسناد عاديقرار تامين خواسته به استناد در معرض تضييع و تفريط بودن خواستهقرار تامين خواسته (توقيف تلفن )طريق عملي صدور و اجراي قرار تامين خواستهقرار توقيف اموال موضوع ماده 218 مکرر قانون مدنيقرار رسيدگي به صحت و اصالت سند ابرازي با توجه به انکار خواندهقرار رسيدگي به صحت و اصالت سند مدرکيه دعوي با توجه به ترديد خواندهقرار رسيدگي به صحت و اصالت سند مدرکيه دعوي با توجه به ادعاي جعليت خواندهقرار رسيدگي به جعليت سندقرار ارجاع امر به کارشناسنمونه ديگر قرار ارجاع امر به کارشناسنمونه ديگر قرار ارجاع امر به کارشناسقرار کارشناسي (براي تعيين حق کسب ، پيشه و تجارت )قرار کارشناسي (براي حسابداري )قرار ارجاع امر به هيات کارشناسانقرار ارجاع امر به داوري (داوري نامه )قرار معاينه محليقرار معاينه و تحقيق محلي (تواماً )نمونه ديگر قرار معاينه و تحقيق محليقرار تامين دليلنمونه ديگر قرار تامين دليلنمونه ديگر قرار تامين دليلقرار تامين دليل با جلب نظر کارشناسنمونه ديگر قرار تامين دليل با جلب نظر کارشناسقرار تامين دليل محکوم بهقرار اجراي موقت حکمقرار قبولي تقاضاي اجراي حکم دادگاه خارجيقرار تاخير اجراي حکمقرار اتيان سوگندقرار استماع شهادت شهود (گواهي گواهان )قرار نيابت قضايي براي انجام استکتاب و ارجاع امر به کارشناسيقرار گزارش اصلاحي به لحاظ حصول سازش بين طرفين دعويقرار قبولي درخواست دستور موقت (دادرسي فوري )قرار دستور موقت داير بر منع و جلوگيري از نقل و انتقال پلاک ثبتيقرار دستور موقت بر منع نقل و انتقال پلاک ثبتيقرار دستور موقت داير بر اجازه ورود (تردد )قرار دستور موقت مبني بر بازگشايي ملکقرار رد درخواست دستور موقت (به لحاظ فراهم نبودن شرايط )قرار مهر و موم و تحرير ترکه (متوفي )قرار مهر و موم ترکه متوفيقرار رفع مهر و موم ترکهقرار تعيين مدير ترکه و تحرير ترکهنمونه اي از اجراي قرار رفع مهر و موم ترکه


احکام حقوقي

حکم تخليه مورد اجاره به لحاظ انقضاي مدت اجارهحکم به تخليه يد خوانده (مستاجر ) به سبب نياز شخصي خواهان (موجر )نمونه حکم به رد دعوي خواهان داير بر تقاضاي تخليه به دليل نياز شخصينمونه راي مبني بر تعديل و تخليه مورد اجاره به علت تعدي و تفريطنمونه راي مبني بر تخليه عين مستاجره به لحاظ انتقال به غيرنمونه راي مبني بر تخليه به علت انتقال به غير و تغيير شغل با احتساب حق کسب و پيشهنمونه ديگر راي داير تعديل اجاره بهانمونه ديگر راي مبني بر الزام خوانده به تنظيم سند رسمي اجارهنمونه حکم راجع به الزام خوانده (موجر ) به انجام تعميرات اساسينمونه راي در خصوص الزام خواندگان به رفع موانع و انجام تفکيک پلاک ثبتي و الزام به تنظيم سند رسمي انتقالنمونه حکم داير بر اجازه معامله به مشمول وظيفه عمومي و امضاء در دفترخانهنمونه راي راجع به رفع رطوبت و مطالبه ضرر و زيان ناشي از آننمونه حکم در خصوص تجويز انتقال منافع مورد اجارهنمونه راي مبني بر عدم تعلق سر قفلي به خواهاننمونه راي مبني بر فروش مال مشاعنمونه گواهي حصر وراثتنمونه حکم دائر بر تحرير و تقسيم ترکه متوفيخلع يد و رفع تصرف نسبت به ملک مدعي به...نمونه راي مبني بر قلع بناي احداثينمونه راي مبني بر رفع مزاحمت مطابق نظريه کارشناسنمونه راي مبني بر حکم به تمليکنمونه راي مبني بر تصحيح نام و ابطال شناسنامه قديمنمونه راي مبني بر ابطال شناسنامه قديم و اصدار شناسنامه جديد از جهت تاريخ تولدنمونه راي در خصوص مطالبه وجه چک برگشتينمونه حکم راجع به مطالبه وجه يک فقره سفتهنمونه راي در خصوص حکم توقيف شرکت خوانده و دستور مهر و موم اموال و اسناد شرکتنمونه راي در خصوص جلب ثالثنمونه راي در خصوص ورود ثالثنمونه حکم در خصوص دعوي اعتراض ثالثنمونه راي در خصوص دعوي متقابل


احکام خانوادگي

نمونه راي راجع به طلاق حسب خواسته زوج (شوهر )نمونه گواهي عدم امکان سازش (طلاق توافقي)نمونه راي در خصوص زناني که حکم طلاق خارجي در دست دارند .نمونه راي مبني بر تنفيذ طلاق نامه عادينمونه حکم راجع به نفقه و پرداخت تمام مهريهنمونه حکم راجع به الزام خوانده (زوج) به استرداد اجناس جهيزيهنمونه راي به منع زوجه از اشتغال به کارنمونه راي در خصوص اجرت المثل ايام زناشويينمونه حکم راجع به اجازه ازدواج به دوشيزه به لحاظ مضايقه پدر از دادن اجازه


احکام کيفري

نمونه راي در خصوص قتل عمدي (در اثر فعل نوعاً کشنده به جهت وضعيت خاص مقتول )نمونه راي در خصوص قتل عمدي (به اعتقاد مهدور الدم بودن مقتول )نمونه راي در خصوص قتل عمدي (تصادف منجر به فوت)نمونه راي داير بر مطالبه خسارت ناشي از تصادفنمونه راي در خصوص قتل غير عمدي (در اثر معالجه طبيب)نمونه راي در خصوص قتل شبه عمدي (در اثر تير اندازي )نمونه راي در خصوص سقط جنين و شرکت در قتل غير عمدينمونه راي در خصوص ايراد ضرب و جرح عمدينمونه راي در خصوص جرايم مطبوعاتينمونه راي نشر اکاذيبنمونه راي در خصوص کلاهبردارينمونه راي در خصوص خيانت در امانتنمونه راي در خصوص تصرف عدوانينمونه راي در خصوص الزام خواندگان به جبران خسارت و ضرر و زيان معنوي و مادينمونه راي در خصوص ترک انفاقنمونه راي در خصوص فريب در ازدواجفقط اين مجموعه را از طريق اييميل مي توانيد دريافت کنيد


( نمونه فرم ها اظهارنامه حقوقي کيفري شکواييه مدني ملکي ثبتي )
دانلود گزارش پايان نامه کاراموزي وکالت رشته حقوق براي فارغ التحصيلان


مشـخصات آگهی : دانلود گزارش پايان نامه کاراموزي وکالت رشته حقوق براي فارغ التحصيلان

قیمت :15000
صاحب آگهي :سعید اهرابی
ایمــیل :
yahoo.com a chapahrabi
موقعیت( استان ): گيلان
همراه :09358581829
همراه :09358581829
تاريخ انقضاء : جمعه 25 آبان 1397
لينك اين آگهي =>http://rahniaz.com/PUB_10019561

به هنگام تماس تلفني و يا پستي نام ره نياز را به خاطر داشته باشيد  

12324

»خواهشمند است، در صورتيكه اين آگهي نظر شما را جلب كرده و يا در مورد آن پرسشي داريد، بصورت مستقيم با آگهي دهنده تماس بگيريد .و نيز قبل از انجام هرگونه معامله، اقدام مالي، ارسال وجه و موارد مشابه، در كسب اطمينان و اعتماد از آگهي دهنده دقت لازم را مبذول داريد .

C_L 1

جديدترين تبليغات ويژه و آگهي رايگان : / كامپيـوتر / پروژه هاي دانشگاهي

C_R
02.30
 
دانلود کار تحقيقي درس کارورزي مقاله با موضوع ارث مقدمه تعريف ارث و اصطلاحات
سعید اهرابی
تهران
02.30
 
دانلود گزارش پايان نامه کاراموزي وکالت رشته حقوق براي فارغ التحصيلان فرمت DOC
سعید اهرابی
گيلان
02.30
 
120 گزارش کار اموزي وکالت جديد سال 91 مخصوص کار اموزان کانون وکلا و قوه
سعید اهرابی
تهران
12.29
 
انواع گرايش هاي زبان انگليسي، مترجمي، ادبيات انگليسي، .... مشاوره، تنظيم و ويرايش
کانون زبان آیین
آذربايجان شرقي
10.23
 
http://parastare.mihanblog.com مقالات پرستاري,دانلود مقالات پرستاري,مقاله پرستاري,جزوه
آرش الهیاری
تهران
10.23
 
adabtarikh.mihanblog.com دانلود مقالات پروژه تحقيق پايانامه رشته ادبيات و تاريخ
آرش الهیاری
تهران
10.23
 
دانلود مقالات پايانامه تحقيق رشته حسابداري http://hesabketab20.mihanblog.com/
آرش الهیاری
تهران
10.06
 
http://20honar.mihanblog.com/ دانلود مقالات رشته هنر,رشته هنر,مقاله رشته هنر,مقالات
آرش الهیاری
تهران
06.01
 
فيلم آموزشي الگوريتم تبريد تدريجي (SA) در MATLAB * اگر با يک پروژه بهينه سازي درگير
Ramin Ahmadi
آذربايجان شرقي
06.01
 
انجام پروژه هاي پردازش تصوير، الگوريتم ژنتيک و شبکه هاي عصبي و سيمولينک و SIMULINK و
Ramin Ahmadi
تهران
صفحه  1 
1Go_Next

 

 
  زير گروه هاي :
كامپيـوتر
صفحه اصلي
نرم افزار
نوت بوك LapTop
طراحي گرافيك
وب سايتها www.Site
كامپيوتر قطعات و لوازم
پرينتر و اسكنر
تعمير و نگهداري
خريد و فروش
فيلم و بازي CD DVD
لوازم جانبي
برنامه نويسي
طراحي وبسايت WEB
‌دومين و ميزباني وب
خدمات اينترنت و شبكه
پروژه هاي دانشگاهي
كتاب و مجله
ساير‌ خدمات

در موقعيت :


 

 
  بر چسب هاي مرتبط  
   
 

  سفارش آگهي  
   
 
 
درج آگهي ويژه
فقط 5 هزار تومان در ماه
و هر ستاره 10 هزار تومان
نحوه پرداخت تعرفه آگهي ويژه
پذيرش آگهي رايگان
 

 

 
اگر بدنبال مطلب و يا آگهي خاصي هستيد از فرم جستجوي پيشرفته زير استفاده نماييدطبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.