لوگوي ره نياز

معتربرترین سایت نیازمندیهاي ايراني = ره نیاز

پنجشنبه 28 تیر 1397
11

فروش ويژه انواع آنتن هاي وايرلس | آگهي از بهزاد چکاوک |

Typ فروش ويژه انواع آنتن هاي وايرلسrs
Iاطـلاعـات تمـاس

فروش ويژه انواع آنتن هاي وايرلس
شبکه پاليس (دنياي تجهيزات شبکه)

" شبکه پاليس " کاملترين مرکز فروش انواع آنتن هاي وايرلس مفتخر است انواع آنتنهاي وايرلس را با بهترين قيمت به شما عزيزان ارائه نمايد .

" شبکه پاليس " هم اکنون آماده ارائه انواع آنتن هاي ذيل به کليه همکاران محترم ، ادارات دولتي و شرکتهاي خصوصي ميباشد

" شبکه پاليس " ليست موجودي آنتن هاي وايرلس خود را با برندهاي مختلف اعلام مي نمايد ، به شرح ذيل :

دلتالينک ، DeltaLink
آنتن وايز ، WIS Antenna
کنبوتنگ ، Kenbotong
وايلينک ، Wilink
الماس ، Almas
آي تي الايت ، ITelite


فروش ويژه انواع آنتن هاي شرکت دلتالينک DeltaLink
فروش انواع آنتن هاي دلتا لينک delta link
آنتن هاي دلتالينک delta link
آنتن هاي دلتالينک deltalink
فروش ويژه ديش هاي High Performance


ANT-5527S High gain 27 dBi Parabolic dish
ANT-5527N Dual polarized high gain 27 dBi Parabolic dish
ANT-5531S Ultra high gain 30-31 dBi Parabolic dish
ANT-5531N Dual polarized Ultra high gain 30-31 dBi Parabolic dish
ANT-5533S Singel polarized Ultra high gain 32-33 dBi Parabolic dish
ANT-5533N Dual polarized Ultra high gain 32-33 dBi Parabolic dish
ANT-HP5523N High Performance 1.0 feet 23 dBi Solid dish Antenna
ANT-HP5526N High Performance 1.5 feet 26 dBi Solid dish Antenna
ANT-HP5529N High Performance 2 feet 29 dBi Solid dish Antenna
ANT-HP5535N High Performance 3.5 feet 24-35 dBi Solid dish Antenna
ANT-5517N-S Dual polarized 17dBi Flat panel 90⁰ Sector Antenna

آنتن هاي دلتالينک
فروش آنتنهاي ضد نويز دوال پولاريتي دلتالينک
آنتن ديش 33 دبي دوال دلتالينک
آنتن ديش 33 دبي سينگل دلتالينک
آنتن ديش 31 دبي دوال دلتالينک
آنتن ديش 31 دبي سينگل دلتالينک
آنتن ديش 27 دبي دوال دلتالينک
آنتن ديش 27 دبي سينگل دلتالينک
آنتن ضد نويز 35 دبي دوال دلتالينک
آنتن ضد نويز 29 دبي دوال دلتالينک
آنتن ضد نويز 26 دبي دوال دلتالينک
آنتن ضد نويز 23 دبي دوال دلتالينک
فروش ويژه انواع آنتن هاي شرکت وايز WIS Antenna


WIS-ANS5819-120 آنتن سکتور , 5.8Ghz 19dbi , 120 درجه
WIS-ANS5820-90 آنتن سکتور , 5.8Ghz 20dbi , 90 درجه
WIS-ANS5818-90 آنتن سکتور , 5.8Ghz 18dbi , 90 درجه
WIS-ANS2415-120 آنتن سکتور , 2.4Ghz 15dbi , 120 درجه
WIS-ANS2416-90 آنتن سکتور , 2.4Ghz 16dbi , 90 درجه
WIS-ANS2417-90 آنتن سکتور , 2.4Ghz 17dbi , 90 درجه
---------------------------------------------------------------------------
WIS-AND5824 آنتن ديش , 5.8Ghz 24dbi , دوآل پولار
WIS-AND5829 آنتن ديش , 5.8Ghz 29dbi , دوآل پولار
WIS-AND5832 آنتن ديش , 5.8Ghz 32dbi , دوآل پولار
WIS-AND5834 آنتن ديش , 5.8Ghz 34dbi , دوآل پولار
---------------------------------------------------------------------------
WIS-ANG5824 آنتن گريد , 5.8Ghz 24dbi , دوآل پولار
WIS-ANG5829 آنتن گريد , 5.8Ghz 29dbi , دوآل پولار
---------------------------------------------------------------------------
WIS-ANO2412 آنتن امني دوآل , 2.4Ghz 12dbi
WIS-ANO5812 آنتن امني دوآل , 5.8Ghz 12dbi
---------------------------------------------------------------------------
WIS-ANP5823 آنتن فلت , 5.8Ghz 23dbi


انواع آنتن سکتور کنبوتونگ (Sector 5.8 Ghz) با زاويه ديد 90 و 120 درجه و خروجي
Kenbotong 5.8 GHz Sector 17dbi
Kenbotong 2.4 GHz Sector 17dbi
Kenbotong 5.8 GHz Sector Dual Polar 17dbi

TDJ-5158J - TDJ-5158GA×2 - TDJ-4958I - TDJ-2400IA - TDJ-5158K20

****************************************

انواع آنتن امني (Omni Antenna) با فرکانس 2.4 GHz 5.8GHz با خروجي 15dBi,12dBi dBi – 7dBi 8

Omni Directional 3dbi Tplink 2.4GHz
Omni Directional 5dbi Tplink 2.4GHz
Omni Directional 8dbi Tplink 2.4GHz
Omni Directional 12dbi Tplink 2.4GHz
Omni Directional 15dbi Tplink 2.4GHz

آنتن امني dBi3 تي پي لينک 2.4 گيگا هرتز
آنتن امني dBi5 تي پي لينک 2.4 گيگا هرتز
آنتن امني dBi8 تي پي لينک 2.4 گيگا هرتز
آنتن امني dBi12 تي پي لينک 2.4 گيگا هرتز
آنتن امني dBi15 تي پي لينک 2.4 گيگا هرتز

Omni Directional 15dbi 5.8 GHz Alfa

TPLink TL-ANT2412D - TPLink TL-ANT2408C - kenbotong TQJ-5800AT - kenbotong TQJ-2325A12 - TPlink TL-ANT2415D

****************************************
انواع آنتن پارابوليک (Parabolic Antenna) با فرکانس کاري GHz5.8 & 2.4GHz
آنتن پارابوليک 16dBi الماس 2.4 گيگا هرتز
آنتن پارابوليک 24 dBi الماس 2.4 گيگا هرتز
آنتن پارابوليک 27dBi کنبوتنگ 5.8 گيگا هرتز
آنتن پارابوليک 30dBi کنبوتنگ 5.8 گيگا هرتز
آنتن پارابوليک 24 dBi تي پي لينک 2.4 گيگا هرتز

Parabolic Antenna 16 dBi 2.4 GHz Almas
Parabolic Antenna 24 dBi 2.4 GHz Almas
Parabolic Antenna 24 dBi 2.4 GHz TPLink
Parabolic Antenna 27 dBi 5.8 GHz Kenbotong
Parabolic Antenna 29 dBi 5.8 GHz Kenbotong
Parabolic Antenna 30 dBi 5.8 GHz Kenbotong

kenbotong TDJ-5800SPL6 - kenbotong TDJ-2400A - Almase AP24516M - Almas AP24524G - TPLink TL-ANT2424B - kenbotong TDJ-5800SPL9

****************************************
انواع آنتن فلت پنل (Flat Panel Antenna) :

Flat Panel Antenna 18 dBi 5.8 GHz Almas
Flat Panel Antenna 19 dBi 5.8 GHz Almas
Flat Panel Dual Polar Antenna 21 dBi 5.8 GHz Almas
Flat Panel Antenna 23 dBi 5.8 GHz Almas
Flat Panel Dual Polar Antenna 24 dBi 5.8 GHz Almas
Flat Panel Antenna 27 dBi 5.8 GHz Almas
Box Antenna 19 dBi 5.8 GHz Almas
Box Antenna 23 dBi 5.8 GHz Almas
Flat Panel Antenna 23 dBi 5.8 GHz Kenbotong
Box Antenna 23 dBi 5.8 GHz Kenbotong
Box Antenna 23 dBi 5.8 GHz WaveGap


آنتن فلت 18dBi الماس 5.8 گيگا هرتز
آنتن فلت 19dBi الماس 5.8 گيگا هرتز
آنتن فلت 21dBi الماس 5.8 گيگا هرتز
آنتن فلت 23 dBi الماس 5.8 گيگا هرتز
آنتن فلت 24dBi الماس 5.8 گيگا هرتز
آنتن فلت 27dBi الماس 5.8 گيگا هرتز
آنتن باکس19dBi الماس 5.8 گيگا هرتز
آنتن باکس 23 dBi الماس 5.8 گيگا هرتز
آنتن فلت 23 dBi کنبوتنگ 5.8 گيگا هرتز
آنتن باکس 23 dBi کنبوتنگ 5.8 گيگا هرتز
آنتن باکس 23 dBi ويوگپ 5.8 گيگا هرتز

Almas AP51823F - Almas AP51823B - Almas AP51818F - Almas AP51818B - Almas AP51828F - Almas AP51828B - Almas AP51826F - Almas AP51826B - kenbotong TDJ-5158BKR-C - Almase AP5618D - Almas AP5626D - Almas AP5623D - kenbotong TDJ-5758BKT1 - kenbotong TDJ-5158EA23 - kenbotong TDJ-5158EA19 - kenbotong TDJ-5158EA18D - WaveGap FBWG-23S - TPLink TL-ANT2414A

***************************************

انواع آنتن ديش : (Dish Antenna)

Kenbotong 5.8 GHz Dish Dual Polar 34dbi
Kenbotong 5.8 GHz Dish Dual Polar 32dbi
Kenbotong 5.8 GHz Dish Single 32dbi
Kenbotong 5.8 GHz Dish Dual Polar 28dbi
Kenbotong 5.8 GHz Dish Single 28dbi
Kenbotong 5.8 GHz Dish Dual Polar 23dbi
Kenbotong 5.8 GHz Dish Single 23dbi

Wilink 5.8 GHz Dish Dual Polar 23.5 dBi
Wilink 5.8 GHz Dish Single 23.5 dBi
Wilink 5.8 GHz Dish Dual Polar 25.5 dBi
Wilink 5.8 GHz Dish Single 25.5 dBi
Wilink 5.8 GHz Dish Dual Polar 27.5 dBi
Wilink 5.8 GHz Dish Single 27.5 dBi
Wilink 5.8 GHz Dish Dual Polar 29.5 dBi

ديش 23.5 dBi واي لينک 5.8 گيگا هرتز
ديش دوال پلار 23.5 dBi واي لينک 5.8 گيگا هرتز
ديش 25.5 dBi واي لينک 5.8 گيگا هرتز
ديش دوال پلار 25.5 dBi واي لينک 5.8 گيگا هرتز
ديش 27.5 dBi واي لينک 5.8 گيگا هرتز
ديش دوال پلار 27.5 dBi واي لينک 5.8 گيگا هرتز
ديش 29.5 dBi واي لينک 5.8 گيگا هرتز
ديش دوال پلار 29.5 dBi واي لينک 5.8 گيگا هرتز
ديش 31.5 dBi واي لينک 5.8 گيگا هرتز
ديش دوال پلار 31.5 dBi واي لينک 5.8 گيگا هرتز
ديش 32.5 dBi واي لينک 5.8 گيگا هرتز
ديش دوال پلار 32.5 dBi واي لينک 5.8 گيگا هرتز
ديش دوال پلار 34.5 dBi واي لينک 5.8 گيگا هرتز

وايرلس ، موتورولا ، ميکروتيک ، نترونيکس ، ردلاين ، پروکسيم ، يو بي ان تي ، يو بي کيو تي ، شبکه وايرلس ، شبکه ، انتقال تصوير ، انتقال صدا ، انتقال خطوط تلفن ، انتقال خطوط E1 ، پهناي باند ، اينترنت ، اينترنت بي سيم ، نانو ، پاور ، لينک ، امکان سنجي ، دکلبا ما تماس بگيريد :

همراه : 09010565768

بهزاد چکاوک

تلفن : 02188314052


ID Telegram : @NetITMan

Email : behzico@yahoo.com
فروش ويژه انواع آنتن هاي وايرلس


مشـخصات آگهی : فروش ويژه انواع آنتن هاي وايرلس

قیمت :لطفا تماس بگیرید
صاحب آگهي :بهزاد چکاوک
ایمــیل :
yahoo.com a behzico
موقعیت( استان ): تهران
همراه :09010565768
تلفن تماس :02188314052
آدرس پستي :خیابان سپهبد قرنی - بالاتر از طالقانی - کوچه جوادی - پ 14
تاريخ انقضاء : دوشنبه 24 دی 1397
لينك اين آگهي =>http://rahniaz.com/PUB_10006662

به هنگام تماس تلفني و يا پستي نام ره نياز را به خاطر داشته باشيد  

358

»خواهشمند است، در صورتيكه اين آگهي نظر شما را جلب كرده و يا در مورد آن پرسشي داريد، بصورت مستقيم با آگهي دهنده تماس بگيريد .و نيز قبل از انجام هرگونه معامله، اقدام مالي، ارسال وجه و موارد مشابه، در كسب اطمينان و اعتماد از آگهي دهنده دقت لازم را مبذول داريد .

C_L 1

جديدترين تبليغات ويژه و آگهي رايگان : / كامپيـوتر / خدمات اينترنت و شبكه

C_R
04.27
 
مجموعه فني و مهندسي نعيمي يکي از توليدکنندگان انواع سازه هاي فلزي و دکل هاي
نعیمی
تهران
04.27
 
مجموعه فني و مهندسي نعيمي يکي از توليدکنندگان انواع سازه هاي فلزي و دکل هاي
نعیمی
تهران
04.27
 
آيا به اتفاق ناگوار و فاجعه آميز سقوط دکل بروي پشت بام خود فکر کرده ايد ؟ آيا به
نعیمی
تهران
04.27
 
مجموعه فني مهندسي نعيمي با داشتن کارگاه صنعتي و با داشتن نيروي فني مجرب و متعهد
نعیمی
تهران
04.27
 
موجموعه فني مهندسي نعيمي توليد کننده انواع سيم مهار و بکسل و پخش کننده متعلقات دکل
نعیمی
تهران
04.27
 
• مشاوره و بازديد و اجراي سيستم ارت و چاه ارت جهت دكلها - ساختمانها – كارخانجات
نعیمی
تهران
04.27
 
موجموعه فني مهندسي نعيمي توليد کننده انواع سيم مهار و بکسل و پخش کننده متعلقات دکل
نعیمی
تهران
04.27
 
 نصب فونداسيون براي انواع دکل هاي خود ايستا – دکل هاي منوپل – دکل هاي مهاري و
نعیمی
تهران
04.27
 
توليد انواع چراغ سر دکل چراغ سر دکل معمولي کابلي با بدنه پلاستيکي و فلزي
نعیمی
تهران
04.26
 
شركت مهندسي چند منظوره در زمينه سيستمهاي حفاظتي و دوربينهاي مدار بسته تحت
شركت چند منظوره
تهران
صفحه  1 
1Go_Next

 

 
  زير گروه هاي :
كامپيـوتر
صفحه اصلي
نرم افزار
نوت بوك LapTop
طراحي گرافيك
وب سايتها www.Site
كامپيوتر قطعات و لوازم
پرينتر و اسكنر
تعمير و نگهداري
خريد و فروش
فيلم و بازي CD DVD
لوازم جانبي
برنامه نويسي
طراحي وبسايت WEB
‌دومين و ميزباني وب
خدمات اينترنت و شبكه
پروژه هاي دانشگاهي
كتاب و مجله
ساير‌ خدمات

در موقعيت :


 

 
  بر چسب هاي مرتبط  
   
 

  سفارش آگهي  
   
 
 
درج آگهي ويژه
فقط 5 هزار تومان در ماه
و هر ستاره 10 هزار تومان
نحوه پرداخت تعرفه آگهي ويژه
پذيرش آگهي رايگان
 

 

 
اگر بدنبال مطلب و يا آگهي خاصي هستيد از فرم جستجوي پيشرفته زير استفاده نماييدطبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.